งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ขานรับการจัดกิจกรรม “รับน้องอย่างสร้างสรรค์” กับ กิจกรรมทำดอกไม้จันทร์