งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

งานเทคโนฯ ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรทบทวน Google for Education

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรทบทวน Google for Education จัดโดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยสามารถเข้าอ่านรายละเอียดในการสมัครและกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้  

รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรทบทวน Google for Education  〈〈คลิก!!! เลย

หมายเหตุ   ผู้ที่สม้ครจะต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยในการสมัครเท่านั้น  ” User login@rmutp.ac.th” เช่น aaaa.a@rmutp.ac.th