งานสื่อสารองค์กรทั่วไปบัณฑิตประชาสัมพันธ์

Live ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตริ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 29