งานสื่อสารองค์กรทั่วไปบัณฑิตประชาสัมพันธ์

<<บัณฑิตทุกคนโปรดทราบ>> เหตุผลที่ห้ามไม่ให้บัณฑิตสวมมงกุฎ หมวก หรืออื่น ๆ บนหรือเหนือศีรษะ

larts-rmutp_PostNo10991