งานสื่อสารองค์กรทั่วไปบัณฑิตประชาสัมพันธ์

การแต่งกายบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง