งานทะเบียนและวัดผลทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรงรอบ 2 โควตา และ แอดมิชชั่น ประจ าปีการศึกษา 2559 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Download (PDF, 268KB)