งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

ม.ราชมงคลพระนคร ยกทัพโชว์ศักยภาพทางศิลปวัฒนธรรมไทย เชื่อมสัมพันธภาพระหว่างประเทศ ระดับนานาชาติ