งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาสักการะ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) และกิจกรรมบริจาคโลหิต

DSC_6998

           กิจกรรมพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาสักการะ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) และกิจกรรมบริจาคโลหิต ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติฯ เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี   ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น.