งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 12 (การฝึกอบรมภายในประเทศ)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 12 (การฝึกอบรมภายในประเทศ) โดยมีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 47 คน

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ : std.offpre.rmutp.ac.th

Download (PDF, 476KB)