งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 มาร่วมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำนักพัฒนากับอาจารย์ระดับแนวหน้าของประเทศในโครงการ “The 3rd NIDA ASEAN CAMP” ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 3