งานสื่อสารองค์กรทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ คึกคัก!!!