งานทะเบียนและวัดผลงานสื่อสารองค์กรทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559

larts-rmutp_PostNo10062