งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์

🚩 มาแล้วกิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย! 🚩

โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต มทร.พระนคร เพื่อการทำงานกับสถานประกอบการ "Rmutp Job Fair 2021" สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 - วันที่ 26 มีนาคม 2564

📌📌ลงทะเบียน
http://web.rmutp.ac.th/atcode/jobfair_2563/login2.php

เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จ ให้นักศึกษาตอบแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรม จำนวน 6 ชั่วโมง

📌📌แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
http://web.rmutp.ac.th/atcode/jobfair_2563/survey/login2.php

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ ☎️ 02-665-3777 ต่อ 6051, 6964