กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

🚩นิทรรศการออนไลน์ ๑๙ พฤษภาคม วันอาภากร ร่วมรําลึกวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

นิทรรศการออนไลน์ ๑๙ พฤษภาคม วันอาภากร
ร่วมรําลึกวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

หลังชมนิทรรศการทําแบบประเมินความรู้เชิงประวัติศาสตร์ เพื่อรับวุฒิบัตรออนไลน์ รับชมนิทรรศการได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

 

📣 ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้ง 9 คณะ ทุกชั้นปี เข้าร่วมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รูปแบบออนไลน์ และทำแบบประเมินความรู้เชิงประวัติศาสตร์หลังชมนิทรรศการเพื่อรับวุฒิบัตร ❤️ เนื่องในสัปดาห์นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 19 พฤษภาคม วันอาภากร ประจำปี 2564 ❤️ มีรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ดังนี้

✅ เข้าชมนิทรรศการและทำแบบประเมินความรู้หลังชมนิทรรศการฯได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
✅ รองรับทั้งระบบได้วันละ 1,500 อีเมล
✅ บุคลากรและนักศึกษา มทร.พระนคร ใช้อีเมลมหาวิทยาลัย username@rmutp.ac.th
✅ เกณฑ์การรับวุฒิบัตรต้องมีคะแนนการประเมินความรู้เชิงประวัติศาสตร์หลังชมนิทรรศการ 70% ขึ้นไป (21/30 คะแนน) ระบบจะส่งวัุฒิบัตรให้ท่านทางอีเมลทันนี้
✅ สามารถนำไปใช้ในการขอรับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย แบบบังคับเลือก ได้ตามเกณฑ์การรับชั่วโมงกิจกรรมแบบออนไลน์ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม ซึ่งทางคณะศิลปศาสตร์จะดำเนินการส่งรหัสนักศึกษาให้กองพัฒนานักศึกษา หลังจากได้รับการตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบแล้ว

💠 ลิงค์สำหรับนักศึกษาทั้ง 9 คณะ ทุกชั้นปี ทำแบบประเมินความรู้ฯ https://forms.gle/r8ZvXoVPTskCJm4G6

💠 ลิงค์สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทำแบบประเมินความรู้ฯ https://forms.gle/P11BLmLTmjNPL2qv6

📍ที่มา : งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร