งานบริการวิชาการงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

โครงการบริการวิชาการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผศ. ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน รุ่นที่ 1 หลักสูตรวิชาชีพ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสเพื่อพัฒนา SMEs”