งานบริการวิชาการงานบริการวิชาการและวิจัยงานวิจัยและพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานประจำปี บริการวิชาการ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ลิ้งค์ด้านล่าง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 (บริการวิชาการ)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 (บริการวิชาการ)