งานวิชาทหารทั่วไปนักศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์สโมสรนักศึกษา

แจ้งการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร)

Larts_rmutp-Post-No8847-soldier

ขอให้นักศึกษานักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ. 2538  คณะศิลปศาสตร์ ที่จะขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ให้ส่งเอกสารผ่อนผันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ตั้งเวลา 08.30-16.30 น.ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะฯ หากเลยกำหนดดังกล่าว นักศึกษาต้องไปดำเนินการส่งเอกสารเองที่กองพัฒนานักศึกษา

ด้วยในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จะดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือ เรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ให้แก่นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ. 2538  โดยมีหลักเกณฑ์ดังแนบ

 

ที่มา: งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์