งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาสารพันความรู้

เร็วๆนี้ พบกับ “สารพันความรู้ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ กับศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร”

"สารพันความรู้ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ กับศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร"