กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร จับมือสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 3

จัดกิจกรรมรณรงค์สิทธิสตรี พร้อมอบรมการแปรรูปสมุนไพรหลักสูตร “น้ำมันมะรุม” เพื่อสร้างรายได้แก่สตรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกันกับสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 3 ภายใต้หัวข้อ “ซอนต้า SAYS NO to Violence Against Women”

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จับมือสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 3...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2020