งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษานักศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครแล้ว !!! หลักสูตรอมรมพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อบรมฟรี….. มีประกาศนียบัตรให้

เปิดรับสมัครแล้ว !!! หลักสูตรอมรมพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
📚  อบรมฟรี….. มีประกาศนียบัตรให้  📚

.          กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำหลักสูตรอบรมสำหรับนักศึกษา ที่สนใจอยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาตนเอง เรียนฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ในด้านวิชาการวิชาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมงต่อคอร์ส (คอร์สที่มีการอบรม 2 วัน จะได้รับ 6 ชั่วโมง) โดยนักศึกษาสามารถสอบถามและติดตามรายละเอียดได้ที่  https://www.facebook.com/psdrmutp

.          ซึ่งกำหนดการอบรมพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วยหลักสูตรการอบรมทั่วไป หมวดต่าง ๆ ได้แก่

ระยะที่ 1 การพัฒนาทักษะทางสังคม ( 8-23 เมษายน 2564)
.         🔸 8-9 เมษายน 2564 - บริหารจัดการตนเองด้วยจิตวิทยา
.         🔸 19 เมษายน 2564 - การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิทัล
.         🔸 20-21 เมษายน 2564 - การพัฒนาบุคลิกภาพ
.         🔸 22-23 เมษายน 2564 - The Power of Public Speaking

ระยะที่ 2 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564)
.         🔸 28 เมษายน 2564 - ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
.         🔸 29-30 เมษายน 2564 - ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
.         🔸 3 พฤษภาคม 2564 - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
.         🔸 4-5 พฤษภาคม 2564 - ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
.         🔸 6-7 พฤษภาคม 2564 - ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
.         🔸 11 พฤษภาคม 2564 - เงินทองต้องวางแผน
.         🔸 12 พฤษภาคม 2564 - ตัดต่อคลิปง่ายๆด้วยตัวเอง
.         🔸 13-14 พฤษภาคม 2564 - Microsoft office เพื่อการทำงาน

ระยะที่ 3 การพัฒนาทักษะอาชีพ (18 - 25 พฤษภาคม 2564)
.         🔸 18 พฤษภาคม 2564 - Home Bakery ทำได้ง่ายที่บ้านเรา
.         🔸 19 พฤษภาคม 2564 - ศิลปะการทำกาแฟ ขั้นพื้นฐาน Basic Barista
.         🔸 20 พฤษภาคม 2564 - วุ้นกะทิแฟนซี
.         🔸 21 พฤษภาคม 2564 - การทำเทียนหอม จากไขถั่วเหลือง (soy wax) & สบู่แฮนด์เมดสไตล์เกาหลี
.         🔸 24 พฤษภาคม 2564 - การทำการตลาดผ่าน Influencer
.         🔸 25 พฤษภาคม 2564 - I will be a Creator ฉันจะเป็น Youtuber

*นักศึกษาสามารถเลือกลงเรียนเฉพาะวิชาที่สนใจได้
** จำกัดผู้เข้าร่วมโครงการคอร์สละ 30 คน เท่านั้น

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
#RMUTPTEAM
#การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา