ทั่วไป

เชิญอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เชิญอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เล่าเรื่อง ประสบการณ์จากต่างแดน ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาภากร

รายละเอียดดังนี้