งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์อาจารย์

อ.พัดยศ​ เพชร​วงษ์​ และ อ.สุภาวดี พุ่มไสว คณาจารย์​คณะศิลปศาสตร์​ (วังนางเลิ้ง) ราชมงคลพระนคร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม​วิชาการ​ระดับ​ชาติ​ด้าน​อุตสาหกรรม​การ​ท่องเที่ยว​และการ​บริการ​ มทร.แห่งประเทศไทย​ พ.​ศ.๒๕๖๒

อ.พัดยศ​ เพชร​วงษ์​ และ อ.สุภาวดี พุ่มไสว คณาจารย์​คณะศิลปศาสตร์​ (วังนางเลิ้ง) ม.ราชมงคลพระนคร...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019