กิจกรรมงานทะเบียนและวัดผลงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปฝ่ายวิชาการและวิจัย

สอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ปี 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. ห้อง LA303

รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ปี 2563
สอบวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและท่องเที่ยว ชั้น 3 (ห้อง LA303)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

💢 นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศด้านล่าง เตรียมเข้ารับการทดสอบ 💢

💢 เตรียม ปากกา ยางลบ และดินสอความเข็มระดับ 2B ขึ้น เพื่อใช้ในการสอบ 💢

larts-rmutp_PostNo21732_สอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาEng63-New