งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) สานต่อความร่วมมือทางการศึกษา กับ NCVT ผุดไอเดียสร้างหลักสูตร E-Commerce หวังขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน