งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์สารพันความรู้

รายการ “สารพันความรู้ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ กับศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง มทร.พระนคร”

ตอน “ไทยจีน-ออนไลน์ กับไทยประยุกต์ : ไว้ใจ , วางใจ”