งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไป

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564 #สายวิชาพาณิชยกรรม และ #สายวิชาอุตสาหกรรม 🔰 รอบโควตา ตั้งแต่วันนี้ - 1 ธ.ค. 2563 🔰 รอบรับตรง ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. - 15 เม.ย. 2564 ⚡️สมัครผ่านทาง http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 🌐รายละเอียดเพิ่มเติม http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/QuotaVocational64.pdf

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564 #สายวิชาพาณิชยกรรม และ #สายวิชาอุตสาหกรรม

🔰 รอบโควตา ตั้งแต่วันนี้ - 1 ธ.ค. 2563
🔰 รอบรับตรง ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. - 15 เม.ย. 2564
⚡️สมัครผ่านทาง http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
🌐รายละเอียดเพิ่มเติม http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/QuotaVocational64.pdf

ที่มา : FanPage:    RmutpFB