งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

รับบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

#dek63 ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ หอประชุม D-HALL ศูนย์เทเวศร์ ตั้งแต่วันที่ 14-18 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น.

รับบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 #dek63 ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ หอประชุม D-HALL ศูนย์เทเวศร์ ตั้งแต่วันที่ 14-18 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น.
📌ตรวจสอบรายชื่อ
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/STD-card63.pdf

📌นักศึกษาที่มีรายชื่อจาก
1.การถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563
2.ส่งรูปนักศึกษาผ่านอีเมล ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

📌หากไม่สะดวกมารับบัตรนักศึกษาในวันที่ 14-18 กันยายน 2563 ให้นักศึกษาติดต่อขอรับได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขา มทร.พระนคร วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00-16.00 น.

**ให้นักศึกษาทุกคน เตรียมบัตรประชาชน มาด้วยทุกคน**