งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

ม.ราชมงคลพระนคร พร้อมใจใส่เสื้อเหลืองตักบาตร-สวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ