งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร

โพสต์โดย RmutpFB เมื่อ วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2020