งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี #โควตากีฬา ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี #โควตากีฬา ประจำปีการศึกษา 2564

💎 วุฒิ ปวช. ปวส. ตั้งแต่วันนี้ - 1 ธันวาคม 2563
💎 วุฒิ ม.6 ตั้งแต่วันนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2564
⚡️ รายละเอียดเพิ่มเติม http://std.rmutp.ac.th/sais/sport/sport_main.php

#รับสมัครนักศึกษา #ราชมงคลพระนคร

ที่มา: Fanpage - RmutpFB