งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสารพันความรู้

ภาษาโฆษณา โดย อาจารย์ เจนตา แก้วลาย และ อาจารย์อรพร พุทธพงษ์

คลิกที่ภาพ เพื่อรับชมวีดิโอ