กีฬาสีภายในทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดงานกีฬาภายใน “Liberal Arts Games 2015” คณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานกีฬา “Liberal Arts Games 2015” คณะศิลปศาสตร์เกมส์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความกลมเกลียวของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ในวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ โรงยิมเนเซียม ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา

ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์