กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

พิธีปฐมนิเทศโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ เทศบาลเมืองบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

พิธีปฐมนิเทศโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2021