งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.พระนคร ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพ ภาคที่ 1 พร้อมนำชมพิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร