งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพ 19 พ.ค. คณะศิลปศาสตร์ เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์