งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์อาจารย์

ประมวลภาพ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค. 59

ประมวลภาพ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559
ณ เจริญรัตน์ รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม