กิจกรรมงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.คลองกระแชง จ.เพชรบุรี ในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

18 ก.พ. 64 (วานนี้) ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.คลองกระแชง จ.เพชรบุรี ในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางในการดำเนินงานแบบเชิงรุก เน้นการบริหารจัดการอย่างมีระบบด้วยเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้

18 กุมภาพัน์ 2564 (วานนี้) ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021