งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประกาศ

ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อ

นักศึกษาที่มีรายชื่อ ให้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อรับเงินส่วนลดค่าจัดการศึกษาคืน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/63 (รอบตกค้าง) ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษาที่มีรายชื่อ ให้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อรับเงินส่วนลดค่าจัดการศึกษาคืน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/63 (รอบตกค้าง)...

โพสต์โดย RmutpFB เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2020