คำสั่งงานบุคลาการประกาศประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัยสมัครงานสาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลอาจารย์

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

 

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง อาจารย์ 

คุณวุฒิปริญญาโท ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  จำนวน ๓ อัตรา
  ๑. สาขาวิชาการโรงแรม
  ๒. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  ๓. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
สามารถดาวโหลดอ่านได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

ที่มา: งานบุคลาการ #๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗#