งานบริการวิชาการงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประกาศรายชื่อและกำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อและกำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  รายละเอียดเพิ่มเติม

   1. เริ่มลงทะเบียนและชำระค่าเรียน วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ โถงบริเวณหน้ามุข คณะศิลปศาตร์
   2. การแต่งกายชุดนักศึกษา
   3. ถ้ารายชื่อตกหล่น แจ้งกลับได้ที่ คุณภวดี (พี่ต่าย) เบอร์ 02-665-3555 ต่อ 1006 หรือ 098-097-1611

 

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน

Download (PDF, 119KB)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐาน

Download (PDF, 142KB)