งานพัสดุจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศฝ่ายบริหาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) ครั้งที่ 1/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) ครั้งที่ 1/2563