งานบุคลาการงานสื่อสารองค์กรทั่วไปประกาศพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

Download (PDF, 599KB)