งานบุคลาการงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประกาศพนักงานมหาวิทยาลัยสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๖๐

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการค้ดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

Download (PDF, 257KB)