งานสหกิจศึกษานักศึกษาประกาศ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษาปี 2556

หัวสหกิจศึกษา


1. ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อและสถานประกอบการณ์ ได้ที่เพจสหกิจศึกษาเมนูด้านขวา หรือด้านล่าง   หากแก้ไขติดต่อที่พี่อิ๋งค่ะ

2. นักศึกษาที่ยังไม่มีชื่อ เพราะยังไม่ส่งแบบตอบรับ ให้นำมาส่งที่พี่อิ๋ง ภายในวันที่  30 เม.ย. 2556  มิฉะนั้นจะถือว่า ท่านไม่พร้อมฝึกสหกิจศึกษาในปีนี้

3. สาขาการโรงแรม ตรวจดูรายชื่อได้ที่ อ.พัลลพ ค่ะ

 

งานสหกิจศึกษา