งานทะเบียนและวัดผลงานประกันคุณภาพการศึกษางานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประกาศประกาศผลสอบประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ประเภทรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนประเภท รับตรงระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 27 มีนาคม 2559   ณ คณะที่มีรายชื่อประกาศ   หากไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์   ในวันดังกล่าวจะถือว่า  สละสิทธิ์

คลิกที่นี้  หรือดูประกาศจากด้านล่าง