งานบุคลาการงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

Download (PDF, 318KB)