งานสื่อสารองค์กรงานอาคารสถานที่และยานพาหนะทั่วไปประชาสัมพันธ์

บริการให้เช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

Larts-rmut_PostNo9369_ServiceBuildingUnivercity

บริการให้เช่าพื้นที่ร้านค้า ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ ห้องจัดเลี้ยง โรงยิม ซุ้ม พื้นที่จัดวางตู้หยอดเหรียญ ตู้ ATM

มีพื้นที่ให้บริการ 4 วิทยาเขต ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :   งานบริหารทรัพย์สินฯ  โทร. 02-665 3777 ต่อ 6120 หรือ  http://finance.offpre.rmutp.ac.th/asset/