งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

ทร. จัดพิธีเบิกเนตรหุ่นขี้ผึ้งกรมหลวงชุมพร….