งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

“ทรานสคริปต์กิจกรรม” เดินหน้าเต็มสูบ ประชุมเข้มกลุ่มย่อยผู้ปฏิบัติงานฯ 9 คณะ เบื้องบนลั่น! ข้อมูลต้องชัดเจน