ติดต่อเรา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและท่องเที่ยว
ที่อยู่
: 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300
โทรศัพท์ ☎️ : 02-665-3555   Fax 📠 :  02-665-3535

( เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคาร จึงทำให้หมายเลยโทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้เป็นบางหมายเลข )
🔎 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
อีเมล 📧 : info.larts@rmutp.ac.th